Alkoholno neprevreli proizvodi od grožđa

Alkoholno neprevrelim proizvodima od grožđa smatraju se (prema važećem ZOV-u NN 96/03.) konzervirani mošt, koncentrirani mošt, karamelizirani mošt, alkoholizirani mošt, djelomično fermentirani mošt i rektificirani koncentrirani mošt. Ostale alkoholno neprevrele proizvode od grožđa (poput grožđica npr. i dr.) uređuju se Pravilnikom o kvaliteti proizvoda od voća, povrća i gljiva te pektinskih proizvoda.

Povezano

Agronomski fakultet u Zagrebu

Agronomski fakultet u Zagrebu osnovan je, zajedno sa šumarskim, 26. rujna 1919. i  iste godine započeo s radom pod ...

Sorbinska kiselina

Sorbinska kiselina (kojoj je strukturna kem. formula CH3CH=CH CH=CH COOH) se vinu dodaje (zbog boljeg otapanja u ...

Malinovo vino

Malinovo vino je voćno vino proizvedeno iz ploda maline (Rubus idaeus).
Novosti