Alkoholna pića

Alkoholna pića su proizvodi alkoholnoga vrenja grožđa, voća ili drugih slatkih, odnosno škrobnih sirovina u kojima sadržaj prirodnoga etanola obično varira od 2 do 15% vol., a samo je izuzetno manji ili veći. Alkoholna pića su i proizvodi jednostavne ili složene destilacije prevrelih osnovnih sirovina (vina, voćnih vina, prevrelog masulja grožđa, masulja voća, melase, žitarica i dr.), kojima je sadržaj etanola najmanje 15, najčešće između 40 i 50, a samo u nekim pićima i do 80% vol. Prvu skupinu alkoholnih pića u koju uvrštavamo pivo, vino i jabukovaču (odnosno voćna vina) nazivamo prirodnim alkoholnim pićem, dok se proizvodi destilacije najčešće nazivaju zajedničkim imenom alkoholna pića, odnosno jaka alkoholna pića. Vinski i alkoholni ocat prema mnogim propisima ne smije sadržavati više od 1,5% vol. etanola pa ne ide u red alkoholnih pića.

Prema drugačijim shvaćanjima alkoholnim se pićem smatra svaki proizvod koji sadrži više od 0,5% vol. etanola. U RH opći zahtjevi kakvoće, kategorizacija i sastav, sirovine i druge tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi ovih pića, tehnološki postupci te način deklariranja i označavanja jakih alkoholnih i alkoholnih pića, a u skladu s člankom 35, stavka 2, Zakona o hrani (NN 117/03., 130/03. i 48/04.) uređuje se Pravilnikom o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (NN 172/04.).
Ovisno o uvjetima proizvodnje, tehnološkom postupku i vrsti sirovina, na tržištu se nalaze i proizvodi iz ove skupine alkoholnih pića koja razvrstavamo kao gazirana likerska pića, desertna likerska pića, miješana alkoholna pića, alkoholna pića od meda, aromatizirana pića na bazi vina i aromatizirani kokteli na bazi vina.

Povezano

Fakultativno aeroban

Fakultativno aeroban je organizam (odnosno proces u stanici) koji se odvija u prisutnosti i bez prisutnosti kisika.

Enotanin

Enotanin uobičajeni naziv za tanin što se upotrebljava za bistrenje vina. Prema važećim propisima uporaba tog ...

Međunarodni ured za lozu i vino

Vidi: OIV (raniji naziv na francuskom l’Office International de la Vigne et du Vin, sada Organisation de la Vigne ...
Novosti