Alkoholna pića od meda

Alkoholna pića od meda mogu se u prodaji označavati tradicionalnim imenima medica ili medovina. Proizvode se (u skladu Pravilnika o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima, NN 172/04.) alkoholnim vrenjem iz prirodnog meda, kojemu je radi poticanja alkoholnog vrenja dopušteno dodati mineralne soli, a radi popravka okusa i prirodni ekstrakt i prirodne aromatične tvari. Alkoholna jakost takva pića ne smije biti manja od 9 ni veća od 15% vol., ukupna kiselost (kao vinska) najviše 3 g/l, hlapiva kiselost (kao octena) 1,2 g/l, suhi ekstrakt najmanje 15 g/l, a sadržaj slobodnog i ukupnog sumpornog dioksida ne smije prijeći količinu od 30 (slobodnog), odnosno od 200 mg/l (ukupnog SO2).

Povezano

J

J joule, oznaka mjerne jedinice za rad, energiju i količinu topline; čit. džul.

Metanol

Metanol (kem. znak CH3OH) je jednovalentni alkohol nekad češće zvan metilni alkohol. Zbog otrovnosti gornja ...
Novosti