Alkoholizirana vina

Alkoholizirana vina (VT) su ona vina kojima se u postupku proizvodnje dodaje etanol (kao vinski destilat ili kao vinski alkohol). To su porto, malaga, madera, marsala i dr. specijalna vina (skupina B prema jednom sustavu razvrstavanja, a ta se skupina dalje uvršćuje u posebnu VIII kategoriju).

Povezano

Vrhunsko vino suhi jagodni izbor

Vrhunsko vino suhi jagodni izbor je na slovenskom jeziku oznaka načina berbe grožđa za proizvodnju jednog od pet ...

Dattier de beyrouth

Dattier de beyrouth u Francuskoj uobičajen naziv za zobaticu afus-ali

Kabao

Kabao (lat. cubulus) otvorena posuda (najčešće izrađena iz drva, ali i iz drugih materijala, kao i brenta), koja u ...
Novosti