Alkoholi

Alkoholi (od ar. alkuhl, ono što je najfinije, naziv s konca XVI. stoljeća, a navodi ga alkemičar Libavius) su organski spojevi sa znakovitom OH skupinom vezanom na C (tj. ugljik) koji nije član aromatske jezgre. U prirodi nastaju alkoholnim vrenjem iz škrobnih i šećernih sirovina. Tako npr. šećer mošta vrenjem prelazi u etanol (etilni alkohol), glicerol (glicerin, trovalentni alkohol), 2,3 butandiol (dvovalentni alkohol) i druge proizvode vrenja (CO2…). Metanol pripada alkoholima, ali nije produkt alkoholnog vrenja, već cijepanja pektina. Viši alkoholi nastaju u procesu vrenja, neki su već sadržani i u grožđu (u voštanim i mirisnim tvarima), a pretežiti dio nastaje posredstvom kvasaca preobrazbom aminokiselina.

Povezano

Ose

Ose (lat. naziv podreda Vespidae) su kukci iz reda opnokrilaca (Hymenoptera) u koji je uvršten velik broj vrsta, od

Bajamonti, Julije

Bajamonti, Julije (1744.-1800.), skladatelj, književnik i uz zdravstvo, što mu je bilo zvanje, djelatnik na brojnim

Krstač

Krstač je autohtona crnogorska bijela vinska sorta koja se u kraju svoga nastanka uzgaja još samo na ograničenim ...
Novosti