Alcoholic Anonymus

Alcoholic Anonymus (akronim-AA) je naziv međunarodne udruge bivših alkoholičara koja odgovarajućim promišljenim aktivnostima provodi tzv. grupnu terapiju alkoholičara.

Povezano

Recikliranje ambalaže

Recikliranje ambalaže obuhvaća opsežan postupak skupljanja, selektiranja, transporta i preradbe već jednom ...

Šasla

Šasla (fr. chasselas) je naziv za veći broj (11) različitih sorata kojima je naš zajednički naziv plemenka.

Pješčenjaci

Pješčenjaci nastaju pedogenetskim čimbenicima (klima, reljef itd.) iz matičnog supstrata (litosfere), te se ...
Novosti