Alcoholic Anonymus

Alcoholic Anonymus (akronim-AA) je naziv međunarodne udruge bivših alkoholičara koja odgovarajućim promišljenim aktivnostima provodi tzv. grupnu terapiju alkoholičara.

Povezano

Malbec

Malbec (ponegdje se piše i malbeck, čit. malbek) je francuska vinska srednjerana sorta vinove loze crnog grožđa ...

Dehidrogenaze

Dehidrogenaze su brojni enzimi, od kojih alkohol dehidrogenaza katalizira pretvorbu alkohola u aldehide i ketone. ...
Novosti
Svi na  OKOLOTORNO!

Svi na OKOLOTORNO!

U sklopu novljanske manifestacije- Okolotorno održat će se  u subotu, 20. srpnja 2024.na...

read more