Albana

Albana. Brojne su istoznačnice ovog kultivara. Jedna je i greco, a to je naziv drugog, također autohtonog talijanskog bijelog kultivara koji se uzgaja u južnim vinorodnim pokrajinama, najviše u Campania, u provincijama Benevento, Napoli i Salerno. Albana se u odnosu na greco, uzgaja sjevernije, ponajviše u Romagni, (vinorodnoj pokrajina Emilia-Romagna), a karakterizira ju izduženi grozd s puno bobica i obiljem šećera u soku (nerijetko i preko 23%). U tom kraju sazrijeva sredinom rujna, a vinificira se ili odvojeno ili zajedno sa grožđem ostalih u tom kraju prisutnih kultivara (poput trebbiano romagnolo i dr.). U Hrvatskoj je albana svrstana među priznate, ali ne i preporučene kultivare.
Utvrđeno je da postoje barem dvadesetak različitih biotipova albane, od kojih je samo pet službeno prepoznato. Morfološki se međusobno vrlo razlikuju prema veličini i obliku grozda, a nazvana su prema vinogradima u kojima su pronađene: albana della Bagarona (grozd srednje veličine), albana della Compadrona (veliki grozd), albana gentile di Bertinoro (veliki grozd), albana della Serra (izduženi oblik grozda) i albana della Gaiana (mali grozd).

Povezano

Tikveška

Tikveška je autohtona makedonska sorta, koju zovu i tikveško crno, premda je vino dobiveno preradbom njena grožđa ...

Mlado vino

Mlado vino (VT) je naziv za vino kod kojega je u cijelosti ili samo djelomično izvršeno alkoholno vrenje i koje ...

Esencija

Esencija (lat.), koncentrirana otopina neke tvari (npr. voćnih ili biljnih mirisa) razrjeđivanjem koje se uz druge ...
Novosti