Aktivni ugljen

Aktivni ugljen je proizvod biljnoga ili životinjskog podrijetla. U vinarstvu se češće koristi drveni aktivni ugljen koji se u prometu označuje i kao eponit i enokarbon. Prema Pravilniku o proizvodnji vina (NN 2/05.) uporaba aktivnog ugljena s ciljem uklanjanja neugodnog vonja i okusa dopuštena je kod svih kategorija i tipova vina, a oduzimanje boje crnim vinima nije dopušteno. Izuzetak je ako se ta vina vinificiraju postupkom kao i bijela i ako služe u proizvodnji bijelih pjenušaca. Količina suhog aktivnog ugljena ograničena je na 100 g/hl.

Povezano

Umjerena potrošnja vina

Vidi: razumna potrošnja vina prema SZO.

Buhač

Buhač (lat. naziv Fenacetum cineranifolium), u južnoj Dalmaciji autohtona biljka izporodice glavočika (Compositae, ...

Vojvodina

Vojvodina se nalazi u dijelu Srbije sjeverno od Save i Dunava, na pristrancima Fruške gore i Vršačkih planina, te ...
Novosti