Akarinoza

Akarinoza (grč.) je pojava na vinovoj lozi izazvana napadom grinja. Ti, bez povećala nevidljivi paučnjaci, žive na svim nadzemnim mladim vegetativnim dijelovima loze, sišu njen sok, a ona reagira kovrčanjem-frkanjem lista (otuda i naziv za ovu pojavu kovrčavost lista loze, koji uz to dobiva žute pjege) ili zastojem rasta mladica, što skraćuje internodij. Zaštita se provodi u doba mirovanja, neposredno prije kretanja, prskanjem s organsko-fosfornim sredstvima (Oleoultracid, Folidol ulje i dr.) i sumpornim pripravcima (Chromosul, Cosan i sl.). Kada nastupi feno-faza bubrenja pupa (vunasti pup) valja obaviti prskanje sa sredstvima poput Thiodan E-35, Neoron 500 EC, Demitan i dr. koje će preporučiti fitomedicinar.

Povezano

Martinjsko grožđe

Martinjsko grožđe je grozdić na zaperku. Obzirom na to da se zametnu kasnije, obično do glavne berbe ne dozore ...

Prporište

Prporište je naziv posebno ograđenog i od brojnih parazita zaštićenog plodnog tla u kojem se cijepovi i ključići ...

Bireta

Bireta (fr. burette), uska dugačka graduirana (stupnjevana) staklena cijev sa slavinom za ispuštanje tekućine, ...
Novosti