Agronom

Agronom je naziv za poljoprivrednog stručnjaka – znanstvenika, nastao iz starogrčke riječi ager (oznake za agrarnu – katastarsku poljoprivrednu površinu) i latinske riječi nómos (uz ostala značenja i oznake za zakon). U Republici Hrvatskoj takav se naziv dodjeljuje osobama koje su diplomirale studij na Agronomskom (odnosno poljoprivrednom ili biotehničkom) fakultetu, uz titulu diplomirani inženjer agronomije (akronim: dipl.inž.agr.). Naziv inženjer (izveden je iz francuske riječi ingénieur) titula (tj. naziv koji pripada određenom stupnju obrazovanja) dodjeljuje se i drugim fakultetski obrazovanim osobama iz područja tehničkih znanosti i vještina potrebnih za stjecanje materijalnih dobara, dok se naziv màgistar sc (od lat. riječi savjetnik) stječe nakon završenog postdiplomskog studija i obranjene magistarske radnje. Nakon položenog magistarskog ispita i obrane znanstvene disertacije pred posebnim povjerenstvom, stječe se titula doktor znanosti, (akronim dr. sc. nastao iz lat. riječi učitelj).

Povezano

Vincilir

Vincilir (njem. Winzer, mađ. vinzeller) je vinogradar i čuvar (pudar) vinograda - gorica, koji u manjim (crkvenim -

Hugues, Carlo

Hugues, Carlo (1849.-1934.), Jedan od najpoznatijih osnivača i voditelja instituta i polj. škole u Poreču, kojoj je
Novosti