Agar-agar

Agar-agar (mal.) je polisaharid dobiven preradbom morskih algi. U vinarstvu je dopušteno bistrilo (pojavljuje  se u prodaji u obliku praha ili vlakanaca), iako je njegova uporaba vrlo rijetka. U prošlosti se češće rabio za tretiranje želatinom prebistrenih vina. Sada pretežito služi za izradbu čvrstih hranjivih podloga u mikrobiologiji.

Povezano

Ukupni ekstrakt

Ukupni ekstrakt u kem. analizi npr. vina to je ukupna količina suhe tvari što zaostane nakon isparavanja (određene ...

Lišajevi

Lišajevi su složeni simbionti koje najčešće svrstavamo u posebne organizme i kao takve u vrste (kojih je već do ...

Zaparivanje bačava

Zaparivanje bačava je postupak kojim se nove ili već upotrebljavane drvene bačve osposobljavaju za uporabu u ...
Novosti