Aerobni

Aerobni su oni organizmi (stanični procesi odnosno okoliš) koji za svoj opstanak trebaju kisik (O2). Nasuprot njima, organizme (stanične procese, odnosno okoliš) bez kisika nazivamo anaerobnim. Organizmi koji mogu opstati i u prisustvu kisika i bez njega, nazivamo fakultativno anaerobnima, odnosno fakultativno aerobnima (od lat. riječi facultas = mogućnost, neobvezatan, promjenjiv u novim uvjetima).

Povezano

Pivnica

Pivnica je stariji i sve rjeđe upotrebljavani naziv za podrum. U Hrvatskom zagorju, za razliku od kleti, pivnica se

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus plantarum je sve do nedavno smatran glavnim uzročnikom opake bolesti vina koja se kod nas naziva ...

Pješčenjaci

Pješčenjaci nastaju pedogenetskim čimbenicima (klima, reljef itd.) iz matičnog supstrata (litosfere), te se ...
Novosti