Acidimetrija

Acidimetrija je naziv postupka određivanja količine kiseline titracijom s bazom poznate koncetracije.

Povezano

Lagano vino

Lagano vino (vinarski termin) je vino s niskim sadržajem alkohola i ekstrakta, suho ali ugodno kiselo i zbog toga ...

Sažimanje mošta i vina

Sažimanje mošta i vina poznato i kao  kontrakcija vina (od lat. riječi contractio, grčenje, skupljanje, sažimanje),

Primitivo

Primitivo   je stara autohtona hrvatska sorta vinove loze. Istoznačnice su crljenak kaštelanski,tribidrag, ...
Novosti