Acidimetrija

Acidimetrija je naziv postupka određivanja količine kiseline titracijom s bazom poznate koncetracije.

Povezano

Ukrajina

U bivšoj zajedničkoj državi SSSR-u, Ukrajina je bila najveći proizvođač grožđa i vina sudjelujući u ukupnoj ...

Denzimetri

Denzimetri su naprave kojima se mjeri gustoća kapljevina na načelu kojeg je otkrio grčki fizičar i matematičar ...

Aperitiv

Aperitiv (lat.) naziv za piće koje se poslužuje otprilike pola sata prije jela ili neposredno uoči jela poradi ...
Novosti