Acid

Acid (lat.) znači kiselost. Ponekad vinari uz hrvatsku upotrebljavaju i latinsku riječ, pa govore o ukupnom aciditetu i o aktualnom (ili realnom) aciditetu vina koji se još označuje i kao pH. Razlika između sadržaja ukupne i hlapive kiselosti označuje se kao fiksni aciditet (odnosno kao nehlapiva kiselost) vina (ili mošta) itd. en:acidity

Povezano

Brzamin

Brzamin u Istri uobičajeni naziv za vinsku sortu crnog grožđa marzemin.

Izborna berba bobica

Izborna berba bobica je predikatna oznaka (što ju Nijemci označavaju kao Beerenauslese, a Slovenci vrhunsko vino ...

Likuf

Vidi: likov, propinacija, Vinodolski zakon.
Novosti