Aceton

Aceton (istoznačnica – acetilmetilkarbinol) je najjednostavniji keton čija je racionalna kemijska formula H3C CO CH3. Nastaje u moštu i vinu ketonizacijom octene kiseline, u količini od oko 0,003 do 0,028 g/L, ali  bez obzira na tako malu količinu, pridonosi aromi vina, jer mirisom podsjeća na jabuku. Spomenimo da dah tog ketona kod ljudi ukazuje na opasnu šećernu bolest (Diabetes Mellitus symptom). Za višestruku uporabu (u medicini, proizvodnji umjetne svile, proizvodnji eksploziva, ljepila itd.) prozvodi se suhom destilacijom drva i acetonskim vrenjem šećera).

Povezano

Ninčuša

Ninčuša jedna od mnogih autohtonih dalmatinskih rodnih vinskih sorata crnoga grožđa, čiji se uzgoj Pravilnikom o ...

Specijalna vina

Specijalna vina su (prema odredbama hrvatskoga Zakona o vinu) proizvod dobiven posebnim načinom preradbe grožđa, ...

Destilacija

Destilacija (lat.), postupak kojim se grijanjem tekućina hlapive tvari pretvaraju u plinovito, a zatim hlađenjem ...
Novosti