Acetati

Acetati su soli i esteri octene kiseline.

Povezano

Prehrambeni aditivi

Prehrambeni aditivi su tvari koje se dodaju prehrambenim poizvodima s ciljem da kroz duže ili kraće vremensko ...

Hlapiva kiselost

Hlapiva kiselost u vinu se iskazuju u g/l kao octena. U Francuskoj sve kiseline vina, pa tako i hlapive iskazuju ...
Novosti