Accademia Italiana della Vite e del Vino

Accademia Italiana della Vite e del Vino (Talijanska akademija za lozu i vino) prva je ustanova takve vrste u svijetu. Sjedište joj je u Sieni gdje počinje raditi 1949.godine. Zadaća Akademije jest pokretanje studija, istraživanja i rasprava o svim značajnim pitanjima glede loze i vina, organiziranje skupova (u Italiji i u drugim vinogradarskim zemljama) poradi rješavanja stručnih, tehničkih, ekonomskih i pravnih pitanja vinogradarstva i vinarstva, te nacionalnoga gospodarstva u cijelosti, osnivanje znanstvenih i pokusnih stanica, laboratorija i radnih povjerenstava; sakupljanje i publiciranje radova i monografija iz ove oblasti, poticanje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih smotri; suradnja s institucijama iz drugih zemalja u cilju razmjene znanstvenih i stručnih radova i iskustava itd.

Akademija ima počasne, redovne i dopisne članove, podjednako iz Italije, kao i iz ostalih zemalja. Talijansko vinogradarstvo i vinarstvo te prateća industrija razvitak i ugled u svijetu duguju dijelom i aktivnostima  Akademije. Po uzoru na nju osnovane su ili se osnivaju vinske akademije i u drugim zemljama. Tako već dulje djeluje u Njemačkoj „Deutsche Wein Akademie”, u Nizozemskoj „Wijnacademie”, Utrecht, u Južnoafričkoj Republici „Cape Wine Academy”, u Honkongu „Hong Kong Academy”. U susjednoj Austriji, uz Gradišćansku akademiju vina sa sjedištem u Cindrofu, utemeljena je 1991. „Wein Akademie Österreich” u Seehofu. Mnoge od navedenih i drugih sličnih organizacija, kao i njemački „Deutsches Weininstitut”, francuski „Université du Vin” ili engleski „Wine and Spirit Educational Trust” i „Institute of Masters of Wine” te skandinavski „Munskenkkarna” usmjerene su ponajprije naobrazbi potrošača.

Povezano

Šambre

Šambre (fr.) postupak kojim se temperatura, uglavnom crnih, taninom bogatih vina, prilagodi sobnoj temperaturi ...

Red svetog Fortunata

Red svetog Fortunata (akronim - kratica RSF, Ordre de Saint Fortunat, Association Internationale Caritative et ...

Vendler Josip

Vendler Josip(1864.-1910.) bio je učitelj poljodjelstva u Križevcima i u Šibeniku. Radeći na obnovi vinogradarstva ...
Novosti