AA

AA (uz neka druga značenja)  je akronim, tj. skraćenica početnih slova Međunarodne udruge bivših alkoholičara čiji je naziv Alcoholic Anonymus.

Povezano

Kašaj Mirko

Kašaj Mirko autor „Priručnika vinogradarstva za male vinogradare”, što ga je napisao kao umirovljeni potpukovnik ...

Ovinjavanje bačava

Ovinjavanje bačava je postupak kojim se nova drvena bačva priprema za upotrebu. Bačva se ovinjava hladnom, pa nakon

Fumé blanc

Fumé blanc je u Kaliforniji naziv za sauvignon blanc. Nakon razdoblja Prohibicije, pod tom je sortom bilo malo ...
Novosti