Aa

Aa je uz mnoga druga značenja (ad acta – među spise i sl.)  i uobičajena kratica za apsolutni alkohol.

Povezano

Berba grožđa

Berba grožđa (trgadba/trgatva, jematva..) odgovoran je posao o kojemu uvelike ovisi kakvoća budućeg vina, pa kod ...

Accademia Italiana della Vite e del Vino

Accademia Italiana della Vite e del Vino (Talijanska akademija za lozu i vino) prva je ustanova takve vrste u ...

Mažuranić, Ivan

Mažuranić Ivan (1814.-1890.) pjesnik, hrvatski ban pučanin                                                         
Novosti