Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

vrsta

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(lat. species) je u sustavu razvrstavanja živih bića temeljna skupina organizama, građom i izgledom slična, a kod onih koji su dostigli viši stupanj razvoja za svrstavanje u istu vrstu uzima se i kriterij da parenjem stvaraju plodne potomke. Više srodnih vrsta čini rod (lat. Genus), a više srodnih rodova porodicu (lat. Familia). Vrste se lat. označavaju s imenom roda kojem pripadaju i imenom vrste, a takvom nazivu dodaje se i kratica znanstvenika koji je dotičnu vrstu opisao (npr. Vitis vinifera L, Sacharomyces cerevisie L i sl.), a ponekad i godinu kada je taj opis objavljen. Za primjenu ovakve binarne nomenklature u botanici i zoologiji najzaslužniji je švedski prirodoslovac Linnaeus, Carl (Linné). Naziv porodice za biljke se oblikuje iz naziva roda uz dodatak nastavka aceae (u našem primjeru Vitaceae, Sacharomycetaceae i sl.), a za životinje uz dodatak riječi idae (primjerice čovjeka se svrstava u porodicu Hominidae, rod Homo, vrsta Homo sapiens). Razvrstavanjem živih bića u vrste, rodove i porodice, redove, razrede, koljena i carstva bavi se poseban sektor biologije (koristeći se raznim znanstvenim disciplinama poput morfologije, anatomije, genetike i sl.) s ciljem da odgovori na njihov evolucijski tijek i prirodni sustav, te omogući njihovo lakše prepoznavanje.
Vidi: kultivar, taksonomija.

Osobni alati