Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

vinovica

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

je rakija proizvedena destilacijom vina sa ili bez vinskog taloga, ili vina sa ili bez vinskog taloga s dodatkom do 30 % vina od komine, na manje od 86 % vol. Redestilacija je dopuštena na istu alkoholnu jakost. Kada se stavlja na tržište, alkoholna jakost na opisani način proizvedenog destilata se mekom vodom razblaži do željene jačine, s tim da gotov proizvod ima najmanje 37,5 % vol. Hlapive tvari (osim etanola i metanola) moraju biti najmanje 140 g/hl a.a., a količina metanola ne smije prijeći 400 g/hl a.a. Pravilnikom o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (NN 172/04.) uređuju se pitanja kakvoće, kategorizacija i nazivlje, senzorska svojstva, tehnološki postupak, označavanje i dr. Prema cit. Pravilniku, vinovica je uvrštena među jaka alk. pića, u rakije i to rakije od grožđa.
Vidi: vino od komine.

Osobni alati