Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

sorta

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(još i kultivar i odlika) je naziv za skupinu biljaka koje pripadaju istoj vrsti, ali se izgledom, proizvodnim svojstvima i genetski međusobno trajno razlikuju. Odabirom (selekcijom) pojedinih jedinki unutar iste vrste, nastalih spontano u prirodi (npr. klonskom selekcijom) ili križanjem, vinogradar nastoji izdvojiti pojedine jedinke koje pokazuju posebna morfološka, fiziološka i proizvodna svojstva, pa na taj način uzgojiti novu ekonomski interesantnu skupinu koja će, ako udovoljava određenim standardima (o čemu brinu posebno imenovana povjerenstva) biti upisana u nacionalni ili jedan od međunarodnih sortnih popisa (npr. listu EU ili OECD).
Vidi: klon, sorte vinove loze, nacionalna lista preporučenih kultivara u RH (tablica 15).

Osobni alati