Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

predikatna vina

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

su prema ZOV-u RH (NN 96/03.) vina što u iznimnim godinama i u posebnim uvjetima dozrijevanja, načina berbe i preradbe postižu posebnu kakvoću, s tim da moraju biti proizvedena iz grožđa preporučenih kultivara za određenu podregiju, odnosno vinogorje. Prema tome, vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano u stanju potpune zrelosti i čiji mošt ima najmanje 94 Oe° može nositi oznaku kasna berba. Ako je grožđe u tijeku berbe još i probrano, i ako mošt iz takva grožđa sadrži najmanje 105 Oe°, proizvedeno predikatno vino može se označavati kao izborna berba. Izborna berba bobica je oznaka za vino proizvedeno od prezrelih i plemenitom plijesni napadnutih bobica čiji je mošt sadržavao 127 Oe°, a izborna berba prosušenih bobica oznaka je na koju ima pravo vino proizvedeno od prosušenih bobica čiji je mošt prije nego je počelo vrenje sadržavao 154°Oe. Ledeno vino je predikatna oznaka za vino proizvedeno od grožđa koje je ubrano pri temperaturi od najmanje -7°C i prerađeno u smrznutom stanju, s tim da mošt takva grožđa sadrži najmanje 127 Oe°. Prema vinskim zakonima nekih drugih zemalja predikatna vina su kvalitetna vina koja zadovoljavaju neke posebne propisane uvjete. U Njemačkoj se, npr. vina u doslovnom smislu razvrstavaju u stolna (Tafelwein), kvalitetna (Qualitätswein) i kvalitetna s predikatom (Qualitätswein mit Prädikat). U predikatna vina se svrstavaju Kabinett, kasna berba (Spätlese), izborna berba grožđa (Auslese), jagodni izbor ili izborna (probirna) berba bobica (Beerenauslese), Ausbruch, izborna (probirna) berba prosušenih bobica (grožđica ili njem. Trockenbeerenauslese) i ledeno vino (Eiswein), s tim da se ovaj posljednji predikat može koristiti samo uz uvjet da je vino steklo i pravo na oznaku jednog prethodno navedenoga predikata (npr. Spätlese Eiswein ili Beerenauslese Eiswein itd.). Prema ZOV-u Republike Slovenije sva su predikatna vina (a isto tako i arhivsko vino) uvrštena u skupinu vrhunskih vina. P. v. su i u RH najviša kvalitetna kategorija vina u doslovnom smislu, a to bi otprilike odgovaralo nekadašnjoj oznaci visokokvalitetna vina. Mošt ili masulj iz kojega se proizvode ovakva vina nije dopušteno dosladiti niti tehnološkim postupcima koncentrirati, a jednako tako ona se ne smiju ni otkiseljavati ni dokiseljavati. Kao što je već istaknuto, p. v. moraju biti proizvedena iz preporučenih kultivara za to područje i uz to moraju izgledom, mirisom i okusom biti tipična, a moraju udovoljiti i drugim odredbama važećih zakona (naročito glede evidentiranja, nadzora u pogledu utvrđivanja kakvoće na temelju propisanih parametara, odnosno drugih odredbi koje u RH propisuje ministar poljoprivrede. Vina kasne berbe nije dopušteno stavljati u promet prije 1. ožujka, a sva ostala predikatna vina prije 1. svibnja sljedeće godine (što iznosi najmanje pet do šest mjeseci po provedenoj berbi), o čemu proizvođač mora zatražiti i dobiti dopuštenje Ministarstva.

Osobni alati