Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

pH metar

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

je naziv naprave kojom se u nekom rastvoru mjeri koncentracija H iona. Taj se postupak provodi konduktometrijski (mjerenjem vodljivosti elektr. struje) ili potenciometrijski (mjerenjem električne pogonske sile za jakost električne struje ili otpora).
Vidi: pH, disocijacija.

Osobni alati