Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

nehlapiva kiselost mošta i vina

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

potječe pretežito od organskih kiselina (jabučne, vinske, mliječne i dr.), a njihov sadržaj izračunava se tako da se od titracijom utvrđene količine ukupne kiselosti oduzme također titracijom izmjerena hlapiva kiselost. Nehlapivu kiselost vina označavamo i kao fiksni aciditet vina.
Vidi: mošt, kemijski sastav vina.

Osobni alati