Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

moštomjer

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži
moštomjer
naprava za brzo određivanje šećera, odnosno suhe tvari u soku grožđa. Kod nas su najčešće upotrebljavani moštomjeri klosterneuburška moštna vaga (zvana još i Baboov moštomjer) i oechsleeova moštna vaga, dok su ostale (baumeov, brixov i balingov areometar) već odavna napuštene. Kao poseban oblik moštomjera spomenimo refraktometar koji radi na načelu loma svjetlosti. Navedenim napravama očitani sadržaj gustoće, suhe tvari odnosno šećera je za praktične potrebe zadovoljavajuće točan, te se iz tih podataka, na temelju odgovarajućih tablica izračunava potencijalni sadržaj etanola u budućem vinu. [Pravilnikom o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda grožđa i vina, te voćnih vina (NN 106/2004)] propisane su aparature, reagensi, postupci i načini iskazivanja (uvjetno rečeno službenih) rezultata, a te poslove obavljaju pravne osobe (enološki laboratoji i druge pravne ovlaštene osobe) koje ispunjavaju uvjete propisane [Pravilnikom u NN 102/2004 i Zakonu o normizaciji (NN 55/96), te drugim propisanim uvjetima (NN 83/98, 126/00 i 1/02 i hrvatskim normama).]
Osobni alati