Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

mineralne soli

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

se u skladu sa Zakonom o vinu (NN 96/03.) Pravilnikom o proizvodnji vina (NN 2/05)]] mogu dodavati moštu (ili masulju) u vrenju radi poticanja razmnožavanja i aktivnosti kvasca. U praksi se takvi dopušteni pripravci, u kojima uz aminokiseline i vitamine (poput tiamina, tj. vitamina B1) ima i minerala (poput amonijeva sulfata i diamonijeva fosfata) nazivaju hrana za kvasac. Takvim dodatkom, uz osnovnu zadaću da potakne aktivnost najčešće dodanih selekcioniranih vinskih kvasaca, vino se obogaćuje i s mineralima, što pozitivno utječe poglavito na stabilnost boje crnih vina.
Vidi: alkoholna pića od meda

Osobni alati