Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

metanol

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(kem. znak CH3OH), jednovalentni alkohol nekad češće zvan metilni alkohol. Zbog otrovnosti u vinu mu je gornja dopuštena granica 150 mg/l, ali najčešće ne prelazi ni trećinu toga. Najnovijim istraživanjima utvrđeno je da ta količina varira, ovisno o boji i sorti grožđa, kraju gdje se ono uzgaja i stupnju zrelosti te, naročito, o postupku berbe i preradbe. Dok za neke nije nađen valjan odgovor, utjecaj postupka preradbe lako se objašnjava činjenicom da metanol nastaje hidrolizom pektina, pa je njegov sadržaj veći ako u grožđu ima više mesa (a manje soka) i ako kruta faza (drop) duže ostaje u kontaktu s tekućom. Zato je razumljiv veći sadržaj tog alkohola kod crnih, nego bijelih vina, odnosno kod vina koja su proizvedena od strojno ubranog grožđa od onih koja su brana ručno. Tvrdnja da ga naročito puno ima u vinima od direktora (samo zato jer su to hibridi) nije znanstveno potvrđena.

Osobni alati