Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

lozin zeleni cvrčak

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

je za vinogradare hrvatske Primorske regije i posebno za podregiju Istru jedan od značajnijih štetnika. Svrstan je u red rilčara (Hemiptera), podred jednakokrilaca (Homoptera) i u nadporodicu cvrčci, cikade (Cicadoidea). Sišući sok iz lista vinove loze (i to iz žila na njegovom naličju) uzrokuju kovrčanje rubova i nekrozu, tj. obamiranje i sušenje pojedinih dijelova lista, čime se smanjuje asimilacijska moć i umanjuje kakvoća i obujam uroda. Neke kultivare ovaj štetnik češće napada (posebno cabernet sauvignon), a neke rjeđe (merlot i malvaziju). Posebno je sklon napadu bujnih nasada. Suzbija se prskanjem sistemicima i kontaktnim insekticidima, istima kojima se suzbijaju grozdovi moljci. Za određivanje najboljeg trenutka provedbe takve zaštite i za izbor zaštitnog pripravka, preporuča se konzultirati fitomedicinara.

Osobni alati