Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

kriptogamne bolesti na vinovoj lozi

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

su (uz brojne patogene mikroorganizme i viruse, najčešće) izazvane napadom gljiva koje su donedavno bile svrstane u biljno carstvo i to u kritosjemenjače, (grč. krýpto-skrivam, krijem, genós-rod) zajedno sa ostalim bezcvjetnicama (grč. griptògami)- algama, mahovinama i papratnjačama, a prema suvremenoj sistematici bilja čine jedno od pet carstava klasične taksonomije, a to su: životinje - Animalia, biljke - Plantae, gljive - Fungi, Protisti-jednostanični organizmi sa staničnom jezgrom (Eukariota), a koji nisu ni biljake, ni životinje, ni gljive, i Moneri- (još zvani i Prokarioti), organizmi bez jezgre poput bakterija). Više o kriptogamnim bolestima na vinovoj lozi vidi pod bolesti vinove loze.
Vidi: epifitna mikroflora.

Osobni alati