Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

koncentracija

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(lat. con – s ili sa, centrum – središte) uz ostalo označava i zgušćivanje neke sastojine koja se nalazi u nekom otapalu, na način odstranjivanja otapala kuhanjem (primjerice vakumskim koncentratorima da se to ugušćivanje obavi kod niže temperature), odnosno postupkom destilacije, ili hlađenjem (pa govorimo o kriokoncentraciji), ili centrifugiranjem. Omjer otopljene tvari i obujma otopine se iskazuje u postocima ili u gramima na litru, a označava sa malim slovom c (npr. c(HCl) ili [HCl]).
Vidi: ugušćeni mošt, areometar.

Osobni alati