Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

kalorija

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(oznaka cal), dogovorno, ali neutemeljeno izabrana jedinica za količinu topline. Stupanjem na snagu Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima (1976.) uporaba ove mjerne jedinice je zabranjena, a nova zvana džul (joule, oznaka J) drugačije se definira. Iako se više ne rabi, cal je definirana kao količina topline potrebne da se 1 g vode pri tlaku od 1 atm. ugrije od 14,5 na 15,5°C. Tisuću puta veća jedinica je kilokalorija (oznaka kcal).

Osobni alati