Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

hidrometrija

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

dio znanosti hidromehanike (hidrostatske i hidrodinamičke) koja se bavi ispitivanjem ne samo vode (grč. hýdōr hýdatos) po kojoj je i dobila ime, već i ostalih kapljevina. Naprava za tzv. uobičajenu metodu određivanja gustoće i relativne gustoće:
a/ suhih vina (sa skalom od 0,983 do 1,003 i s podjelama od 0,0010 i 0,0002 s tim da svaka oznaka od 0,0010 mora biti odvojena od slijedeće oznake za najmanje 5 mm) i
b/ bezalkoholnih vina, slatkih vina i mošta (za koje se koristi niz od pet h. sa skalama od 1,000 do 1,030, od 1,030 do 1,060, od 1,060 do 1,090, od 1,090 do 1,120 i 1,120 do 1,150 s podjelama na najmanje svakih 0,0010 i 0,0005, a svaka oznaka 0,0010 mora biti odijeljena od slijedeće takve oznake najmanje 3 mm) naziva se hidrometar.
Hidrometri moraju biti graduirani za gustoću pri 20°C, dimenzijama i podjelom skale moraju odgovarati ISO standardima.
Kalibriranje hidrometra se obavlja kod ovlaštenog državnog tijela. Očitavanje se vrši „na vrhu meniskusa“. Mjerni termometar mora imati skalu s minimalnom podjelom od 0,5°C, a mjerni cilindar (u koji se uranja hidrometar) ima visinu 320 mm, s unutarnjim promjerom 36 mm. Očitanu gustoću pri određenoj temperaturi se korigira na 20°C odgovarajućim tablicama. Relativna gustoća vina ili mošta izračunava se tako da se utvrđena gustoća pri 20°C podijeli s 0,998203. Detaljan opis aparature i postupka rada, te tablica za korekciju masenog postotka saharoze određene pri temperaturi različitoj od 20°C propisan je Pravilnikom o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina (NN 106/2004).
Vidi: specifična težina, areometar, moštomjer, alkoholometar.

Osobni alati