Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

gustoća i relativna gustoća

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

Gustoća je naziv za fizikalnu veličinu (f. v.) težinu po jedinici volumena (omjer mase i volumena, kg/m3). Gustoća i relativna gustoća mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina, jednako kao i gustoća vode s kojom se uspoređuje, mijenja se ovisno o temperaturi i o tlaku zraka (koji varira ovisno o mjestu gdje se mjerenje obavlja i o sadržaju vodene pare u zraku), pa je prilikom iskazivanja gustoće (lat.-densus = gust, oznaka, tj. simbol za tu f. v. je D) obavezno navesti kod koje je temperature mjerenja obavljeno (sve u skladu Pravilnika o fizikalno kemijskim metodama analize spomenutih proizvoda, NN 106/2004 i u skladu s Convention internationale pour l'unifications des methodes d'analises koje je propisao OIV-e 1954. god.). Tako se primjerice težina nekog od navedenih pića (mošta, vina itd.) za isti obujam (volumen, simbol V) pri temperaturi od 200C uspoređuje s težinom istog volumena vode kod iste (200C) ili kod najveće gustoće vode (a to je kod temperature od 40C), što se označava kao D = 20/20, odnosno D = 20/4. Ta mjerenja se obavljaju referentnom (preporučenom) metodom (piknometrijom) ili uobičajenom metodom (hidrometrija ili denzitometrija uporabom hidrostatske vage, ili manje točnom napravom denzimetrom). Zbog moguće greške do koje dolazi zbog razlike tlaka zraka i koncentracije vodene pare u zraku te zbog greške u očitavanju, tolerira se odstupanje (kada se mjerenje obavlja piknometrom) od 0,0001, a kada se mjerenje obavlja areometrom tada i do 0,0003. Iako gustoća vina ovisi o nizu čimbenika (sadržaju etanola, ekstrakta, šećera, glicerola itd.), najčešće je ona kod suhih bijelih vina između 0,9870 i 0,9995, kod suhih crnih vina između 0,9875 i 0,9999, a kod mošteva najčešće između 1,070 (rjeđe manje) i 1,120 (rjeđe više).
Vidi: SI (Le System International d,Unites), masa, specifična težina, voda, enofizika.

Osobni alati