Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

esterifikacija

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

proces sličan neutralizaciji kiselina, pri čemu ulogu baze ima alkohol koji se s kiselinom spaja u ester. Esteri u pravilu imaju ugodan (voćni) miris, a najzastupljeniji ester u vinu je etilni ester octene kiseline (ili etil acetat) koji nastaje u procesu esterifikacije octene kiseline i etanola, u praksi poznatiji kao miris starog vina.
(CH3COOH + OHC2H5 → CH3COOC2H5 + H2O). Dakle, zamjenom H atoma OH skupine s etilnom skupinom dobiva se etilni ester octene kiseline ili etilacetat čija se pretvorba može iskazati i na ovaj način: CH3C(=O)OH + HOC2H5 → CH3C(=O)OC2H5 + H2O
Vidi: esteri

Osobni alati