Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

enofizika

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(još i fizika vina) je područje vinarske znanosti koje proučava svojstva mošta, vina i proizvoda od mošta i vina, te voćnih mošteva i iz njih proizvedenih vina i drugih proizvoda, tih vrlo raznolikih i složenih sustava, baveći se mjerenjem njihovih općih fizikalnih svojstava (gustoće, optičkih svojstava, viskoznosti, površinske napetosti, toplinskih značajki, električnih osobina itd.) pa s obzirom na korelaciju (tj. međusobnu ovisnost) izmjerenih veličina (npr. gustoće, boje, mutnoće - nefelometrom, tlaka plinovite faze CO2, itd.), nastoji odgovoriti i na brojna pitanja o sastavu, različitim oblicima energije, te na temelju tih saznanja i o tehnološkim zahvatima koje valja provesti poput (taloženja - sedimentacije, bistrenja, filtriranja, očuvanja ravnotežnog stanja tekućih faza (kapljevine:plinovi), regulacije redoks reakcija itd.), u cilju postizanja željene kakvoće finalnog proizvoda.
Vidi: gustoća i relativna gustoća vina i dr. alk. i bezalk. pića, SI (Le System International d,Unites), rH vina, sažimanje (kontrakcija), ispitivanje površinske napetosti i povećanja volumena vina, Šantek, Miljenko.

Osobni alati