Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

dekantacija

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

je i kod nas uobičajeni inače franc. naziv (décanter- otakati) za postupak odvajanja bistre tekućine od njena taloga, npr. prilikom pretakanja vina ili taloženja mošta. Dekantiranje starijih godišta i arhivskih vina iz boce, poglavito crnih (crvenih), rjeđe ružica i bijelih, u tijeku posluživanja obavlja se također sa zadaćom da se odvoji talog vina (koji najčešće čini vinski kamenac i bojila), ali i da bi se ta vina prozračila i udahnula zrak, nakon čega bolje iskazuju svoja plemenita svojstva. S obzirom na to da vina u boci odležavaju u vodoravnom položaju i da će se nastali vinski talog nakupiti po cijeloj unutrašnjoj duljini stijenke, rukovanje bocom valja obaviti pažljivo da se talog ne podigne, ili pak valja, nekoliko dana ranije, boce, koje će se otvarati i iz kojih će se posluživati takva vina starijih godišta, postaviti u vertikalan položaj kako bi se talog spustio na dno boce. Posuda posebna oblika, u koju se prelijeva-dekantira vino iz boce, naziva se dekanter, a postupak koji na propisan način obavljaju sommelieri (nastojeći uz pomoć svijeće izbjeći da ni najmanji dio taloga ne prijeđe iz boce u nj i da ne uzmuti vino, odnosno i onda kada u vinu i nema taloga, već se ono obavlja samo iz razloga njegova prozračivanja) naziva se dekantiranje.

Osobni alati