Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

bouquet

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(fr., čit. buke, naziv za stručak- kitu cvijeća); najčešće se i kod nas tako piše. U vinarskom rječniku to je zajednička oznaka za tercijarnu (buke vrenja ili fermentativnu aromu) i kvartarnu aromu vina (koju nazivamo i bukeom zrenja odnosno starenja). Mirise vina što potječu od sorte grožđa nazivamo primarnom, a mirise što nastaju u razdoblju od berbe do početka vrenja nazivamo sekundarnom aromom, odnosno predfermentativnom aromom.
Vidi:ketokiseline

Osobni alati