Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

bireta

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži
Shema birete
(fr. burette), uska dugačka graduirana (stupnjevana) staklena cijev sa slavinom za ispuštanje tekućine, kojom se mjeri obujam utrošene otopine kod laboratorijske kemijske analize, na osnovi čega se izračunava sadržaj neke tvari u ispitivanom uzorku. Ovakav postupak kvantitativne volumetrijske kemijske analize naziva se titracija.
Osobni alati