Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

biologija

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(grč. bios – život, logos – govor, promišljanje) je naziv znanosti koja se bavi proučavanjem živog svijeta na svim razinama, međusobnim odnosima živog svijeta i njihovim odnosima s anorganskom prirodom.
Brojna područja bioloških znanosti proučavaju vinogradarsko - vinarsku djelatnost, od kojih se posebno ističe botanika (znanost o bilju), anatomija (znanosti o stanicama i histologija o tkivu), fiziologija (znanosti o životnim procesima), genetika (znanost o nasljeđivanju), mikologija (znanost o gljivama), bakteriologija (znanost o bakterijama), virologija (znanost o virusima), zoologija (znanost o životonjama, i poglavito entomologija znanost o kukcima) i dr.
Razvojem života na Zamlji bavi se evolucija, a odnosima živog svijeta na okolinu i okoline na njih bavi se ekologija.
Eksplozija znanosti na svim područjima pa tako i razvoj biologije u stalnom je usponu, čemu su značajno doprinijele brojne zaslužne osobe, poput Mendela, Charles Darwina, Louis Pastera, Carl von Linné-a, James Wotsona i Francis Cricka, Miroslav Radmana i drugih.
Vidi: biodinamički uzgoj grožđa, bioinsekticid, biopesticidi, ekovino, Ciglar, Ivan, botanički pesticidi, gnojidba vinove loze, hibridni proizvođači, integralna (ili integrirana) zaštita bilja, karenca, nematocidi, oporaba, permakultura, pesticidi, konvencionalna poljoprivreda, korovi u vinogradu, fitomedicina, cvrčci, kukci, Kovačević, Željko, insekti, člankonošci, termiti, ose, Kišpatić, Josip, Maceljski, Milan, vino i zdravlje, alkoholizam, Fetal Alcohol Syndrom, resveratrol, genetika.

Osobni alati