Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

bijela vina

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži
Shema proizvodnje bijelog vina, (grožđanog soka, nijemog mošta i proizvoda dobivenih preradbom taloga i koma)
se proizvode vrenjem mošta bijelih i crnih sorata grožđa (uz uvjet da crne nisu bojadisari), za razliku od crnoga (odnosno crvenog i rosé vina) koje se proizvodi kraćim ili dužim vrenjem masulja (ili kljuka) crnih sorata grožđa. Proizvodnja bijelih vina ima ove faze: runjenje i muljanje svježeg grožđa, sulfitiranje tako proizvedenog masulja, ocjeđivanje radi odvajanja samotoka (ciđa, lita) od masulja, tiještenje ocijeđenog masulja i odvajanje tiještenjem proizvedenog mošta, taloženje ocijeđenog, odnosno tiještenjem dobivenog mošta, vrenje mošta. Općenito se bijela vina (zbog boje i sastava) drže osjetljivijima od crnih, pa njihovoj proizvodnji valja pokloniti posebnu brigu.
Vidi: hlađenje grožđa, mošta i vina, stabilizacija vina hlađenjem, posluživanje vina, specijalna vina.
Osobni alati