Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

aminokiseline

Izvor: Vinopedia
Inačica od 19:27, 22. studenoga 2008. koju je unio/unijela Ivo (Razgovor | doprinosi)
Skoči na: orijentacija, traži

u vinu nastaju razgradbom bjelančevina, osnovne gradbene tvari žive stanice grožđa i kvasca. Kvalitativni i kvantitativni sastav aminokiselina u grožđu (a nakon preradbe i u vinu) ovisi od niza čimbenika od kojih spomenimo sortu, klimatske prilike za vrijeme vegetacije, urod, podlogu, agrotehniku i naročito trenutak berbe u odnosu na zriobu. Iako se najveći dio bjelančevina nakon završene fermentacije istaloži i s vinskim talogom pretokom odstrani, ili se to obavi postupkom bistrenja, dio zaostane u vinu i razgradbom prijeđe u manje molekule peptone, polipeptide i u a. iz kojih nastaju (u prvom redu aktivnošću kvasca kao sekundarni proizvodi alkoholne fermentacije) viši alkoholi (propilni, izobutilni, amilni, izoamilni i dr.), ili su prekurzori (preteče) nastanka estera, aldehida i ketonskih kiselina, važnih sastavina arome vina.

Osobni alati