Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

aminokiseline

Izvor: Vinopedia
(Usporedba među inačicama)
Skoči na: orijentacija, traži
Redak 1: Redak 1:
u vinu nastaju razgradbom bjelančevina, osnovne gradbene tvari žive stanice grožđa i kvasca. Kvalitativni i kvantitativni sastav aminokiselina u grožđu (a nakon preradbe i u vinu) ovisi od niza čimbenika od kojih spomenimo sortu, klimatske prilike za vrijeme vegetacije, urod, podlogu, agrotehniku i naročito trenutak berbe u odnosu na zriobu. Iako se najveći dio bjelančevina nakon završene fermentacije istaloži i s vinskim talogom pretokom odstrani, ili se to obavi postupkom [[bistrenje|bistrenja]], dio zaostane u vinu i razgradbom prijeđe u manje molekule peptone, polipeptide i u a. iz kojih nastaju (u prvom redu aktivnošću [[kvasci|kvasca]] kao sekundarni proizvodi [[alkoholna fermentacija|alkoholne fermentacije]]) [[viši alkoholi]] (propilni, izobutilni, amilni, izoamilni i dr.), ili su prekurzori (preteče) nastanka [[esteri|estera]], [[aldehidi|aldehida]] i [[ketonske kiseline|ketonskih kiselina]], važnih sastavina [[aroma|arome]] vina.
+
(opća empirijska formula aminokiselina je NH<sub>2</sub> R COOH). U vinu nastaju razgradbom bjelančevina, osnovne gradbene tvari žive stanice grožđa i kvasca. Kvalitativni i kvantitativni sastav aminokiselina u grožđu (a nakon preradbe i u vinu) ovisi od niza čimbenika od kojih spomenimo sortu, klimatske prilike za vrijeme vegetacije, urod, podlogu, agrotehniku i naročito trenutak berbe u odnosu na zriobu. Iako se najveći dio bjelančevina nakon završene fermentacije istaloži i s vinskim talogom pretokom odstrani, ili se to obavi postupkom [[bistrenje|bistrenja]], dio zaostane u vinu i razgradbom prijeđe u manje molekule peptone, polipeptide i u a. iz kojih nastaju (u prvom redu aktivnošću [[kvasci|kvasca]] kao sekundarni proizvodi [[alkoholna fermentacija|alkoholne fermentacije]]) [[viši alkoholi]] (propilni, izobutilni, amilni, izoamilni i dr.), ili su prekurzori (preteče) nastanka [[esteri|estera]], [[aldehidi|aldehida]] i [[ketonske kiseline|ketonskih kiselina]], važnih sastavina [[aroma|arome]] vina.

Inačica od 19:36, 22. studenoga 2008.

(opća empirijska formula aminokiselina je NH2 R COOH). U vinu nastaju razgradbom bjelančevina, osnovne gradbene tvari žive stanice grožđa i kvasca. Kvalitativni i kvantitativni sastav aminokiselina u grožđu (a nakon preradbe i u vinu) ovisi od niza čimbenika od kojih spomenimo sortu, klimatske prilike za vrijeme vegetacije, urod, podlogu, agrotehniku i naročito trenutak berbe u odnosu na zriobu. Iako se najveći dio bjelančevina nakon završene fermentacije istaloži i s vinskim talogom pretokom odstrani, ili se to obavi postupkom bistrenja, dio zaostane u vinu i razgradbom prijeđe u manje molekule peptone, polipeptide i u a. iz kojih nastaju (u prvom redu aktivnošću kvasca kao sekundarni proizvodi alkoholne fermentacije) viši alkoholi (propilni, izobutilni, amilni, izoamilni i dr.), ili su prekurzori (preteče) nastanka estera, aldehida i ketonskih kiselina, važnih sastavina arome vina.

Osobni alati