Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

SI

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

je akronim,(kratica) za Le System International d’Unites, tj. za oznaku Međunarodni sustav mjernih jedinica.
Zakonom o mjeriteljstvu kojeg je u RH proglasio Hrvatski sabor 7. 10. 2003. uređuje se mjeriteljski sustav koji obuhvaća
-temeljno mjeriteljstvo (kojim se istražuju stalnice prirodnih pojava i uspostavljaju državni etaloni mjernih jedinica-m.j.- međunarodnog sustava i razvoj novih mjernih metoda)
-tehničko mjeriteljstvo (kojim se uspostavlja sljedivost rezultata mjerenja) i
-zakonsko mjeriteljstvo (koje obuhvaća zakonom i drugim propisima uređen dio mjeriteljstva u cilju uspostave povjerenja u rezultate mjerenja)
Cit. zakonom su utvrđeni njegovi ciljevi (od poticanja slobodne trgovine do brzog, točnog i lako razumljivog prenošenja informacija o mjeriteljskim pitanjima), pojmovi, javnost onih rezultata mjerenja koje se provodi na zahtjev državnih tijela, a koje se odnose na zdravlje, javnu sigurnost, okoliš i gospodarstvo. Tim se zakonom utvrđuju tijela u području zakonskog mjeriteljstva, ona koja obavljaju poslove u zakonskom mjeriteljstvu, kao i ovlaštene pravne osobe i ovlašteni servisi za pripremu mjerila za ovjeravanje.
Osnovne m.j. su:
amper (A) za jakost el. struje,
kandela (cd) za jakost svijetlosti,
kelvin (K) za temperaturu,
kilogram (kg) za masu,
metar (m) za duljinu,
mol (kratica nastala od riječi molekula) i
sekunda (s) za vrijeme.
U RH se tim zakonom propisuje uporaba mjernih jedinica koje su sukladne Međunarodnom sustavu jedinica, decimalne jedinice, iznimno dopuštene jedinice (koje su izvan SI) i složene m.j. Dakle, i u RH je obvezna primjena samo mjernih jedinica SI, odnosno mjernih jedinica izvan SI sustava, ako su predviđene Zakonom, kao i decimalnih mjernih jedinica. Tako npr. nije dopuštena upotreba (prije korištenih) mjernih jedinica (m. j.)
za fizikalne veličine (f. v.) masa (naziv metrička centa a oznaka q),
količina topline (kalorija, cal),
snaga (konjska snaga, KS),
tlak (naziv tehn. i fizikal. atmosfera, at i atm) i dr.,
jer su za njih zakonom definirane nove oznake (npr.
za f. v. masa oznaka m, naziv m. j. je kilogram, oznaka kg, definirana je - kao osnovna jedinica.
Za f. v. tlak to je paskal, oznaka m. j je Pa i bar,
dok je za količinu topline, čija se f. v. označava kao Q naziv joule što se izgovara džul, označava J, a definira kao 1J = 1Nm.
Za snagu naziv m. j. je watt (čit. vat), a oznaka W s tim da je 1 W = 1J/1s,
što znači da su J i W, kao i mnoge druge jedinice, izvedene iz osnovnih jedinica. (1 atm = 101325 Pa, a 1 bar = 10-5 Pa. Prema tome 1 atm = 101325 x 10-5 bara, pa izlazi da je 1 atm = 1,01325 bara).
Mol je množina (količina) tvari onog sustava koji sadrži toliko jedinki koliko ima atoma u 0,012 kg 12C.
Neke m. j. su izvan sustava SI, ali zbog tradicije i široke svakodnevne primjene njihova se uporaba dopušta (uopće, ili samo u nekim oblastima znanosti i prakse), pa je tako, između ostalih dopušten za površinu naziv ar i hektar, oznaka a i ha; za obujam naziv litar, oznaka l ili L; a za masu naziv tona, oznaka t, itd.
Uporaba decimalnih predmetaka za ovakve mjerne jedinice dopuštena je iznimno i u zakonu navedena (npr. hl od hecto, čitaj hekto što je vrijednost 102 l, odnosno 100 l). Nešto više o l (litri), hl, kg, t, cal, J i drugim za vinare zanimljivim oznakama f. v. i m. j. te o decimalnim predmecima, vidi pod njihovim nazivom, odnosno oznakom.

Osobni alati