Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

Reicher, Irena

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

(1922.-2004.) po uzoru na svog oca Franju, (koji je 1907. apsolvirao na bivšem Kraljevskom visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, da bi nakon I. svjetskog rata pa sve do 1924. bio suzakupnik vlastelinstva grofa Erdedyja u Jastrebarskom, a nakon toga nastavio raditi (do smrti 1937.) u svojstvu inspektora i nadinspektora u osiguravajućem društvu Zagreb, za poslove procjene šteta od tuče) odabrala je studij na Poljoprivredo-šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1945. diplomirala na smjeru vinogradarstvo, voćarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo. Zaposlila se je u istoimenom Zavodu (kasnije Institutu) u Zagrebu, Kačićeva 9 gdje se je najviše bavila analizom vina i proizvoda od vina. Nakon dva boravka u Francuskoj gdje je kao stipendistica francuske vlade stekla mnoga korisna saznanja, nastavila je radom u domovini (u citiranom Zavodu na poslovima analize, zaštite geografskog podrijetla, te uz sudjelovanje u projektiranju tehnologije u vinarijama Kneževi Vinogradi, Mandićevac, Orahovica, Prepuštovac dr. Održavala je stručna predavanja vinarima i sudjelovala u radu lokalnih ocjenjivačkih komisija, da bi 1972. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj viših tem. vrenja mošta na kemijski sastav tako proizvedenog vina“. Umirovljenja je 1985. s položaja direktorice već spominjanog Zavoda obavljajući tu odgovornu dužnost od 1981.
Vidi:poljoprivredno školstvo.

Osobni alati