Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

Balingova moštna vaga

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

je areometar što ga je izradio K. Balinga tako da je mjesto do kojeg je taj gustomjer ronio u čistoj vodi, označio s ništicom, a mjesto do kojeg je ronio u šećernoj otopini (koju je pripremio tako da je u 80 g vode dodao 20 g saharoze) s 20. Raspon između ove dvije oznake na areometru Baling je podijelio na dvadeset jednakih dijelova i smatrao da svaki taj razdjeljak označava sadržaj od 1 % šećera. Na gustoću mošta, a jednako tako i na gustoću soka nekog drugog voća ne utječu samo šećeri već i drugi sastojci (ponajviše sadržaj kiselina), pa je ovaj areometar, točnije saharimetar doživio preinake (Bobbov, Brixov moštomjer i dr), i uglavnom se u praksi više ne upotrebljava.
Vidi: Oechsleova moštna vaga, Salleronova tablica, Baumeov areometar, sirup.

Osobni alati