Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

živežne namirnice

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

rijeđe i samo namirnice, je zajednički naziv za različite tvari biljnog i životinjskog podrijetla, koje sadrže za čovjeka potrebne hranjive sastojke, te se koriste neposredno, bez preradbe i doradbe kao jelo ili piće, ili se iz njih, preradbom proizvode jela i pića kojima se čovjek hrani. Pravilna prehrana podrazumijeva unošenje u organizam (u odgovarajućim razmacima, umjerenim količinama, raznovrsna i higijenski ispravna) jela i pića, da bi se organizmu osigurale neophodne energetske potrebe i mnogobrojne, raznovrsne organske i anorganske tvari koje služe za obavljanje velikog broja životnih funkcija i izgradnju tijela. Nijedno jelo i nijedno piće samo za sebe, (osim mlijeka i to samo za kraće, početno dječje razdoblje) nemože se nazvati hranom, već se tim imenom označava skladan odnos različitih jela i pića. Prekomjerno unošenje (konzumiranje) jela i pića dovodi do pretilosti, a nedovoljno do gladi. Rezultat takvog nepravilnog načina prehrane očituje se u brojnim poremetnjama i bolestima (avitaminozama ili bolestima izazvanim od patogenih mikrorganizama, koji neishranjeni organizam lakše napadaju. U živežnim namirnicama biljnog podrijetla zastupljene su mnogobrojni hranjivi sastojci (ugljikohidrati, škrob, razni šećeri, bjelančevine, masti, polifenoli, minerali, vitamini itd.), kao i u namirnicama životinjskog podrijetla (gdje se posebno ističu bjelančevine i masti). S obzirom na suvremen način proizvodnje i prometa živežnih namirnica, zakonskim se propisima nastoji to područje nadzirati i usmjeravati. U RH je Odbor za zakonodavstvo zastupničkog doma (još 4. prosinca 1966.) utvrdio pročišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće uporabe (NN 60/92 uključujući izmjene i nadopune objavljene u NN 26/93, 29/94 I 55/96) u koje su svrstani: ambalaža, posuđe, pribor, oprema ili neki drugi predmeti koji u upotrebi dolaze u neposredan dodir sa kožom i sluznicom, te mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost namirnica. U živežne namirnice se svrstavaju začini, kava, čaj, alkoholna pića, te voda za piće, odnosno voda za proizvodnju jela i pića. Vino je u skladu sa važećim zakonskim propisima svrstano u poljoprivredno-prehrambene proizvode. U cit. Zakonu, posebnim se člancima (od 4 do 14) uređuje ispranost namirnica i predmeta opće upotrebe, od članka 15 do 31 uređeni su postupci nadzora (i nad živežnim namirnicama iz uvoza) s naznakom ovlasti tih ustanova koje obavljaju taj posao. Kaznene odredbe zbog nepoštivanja pojedinih odredaba Zakona razvrstane su na strože (privredni prijestupi) i blaže (prekršaji). Zakonom su utvrđeni rokovi za donošenje novih propisa, ili se potvrđuje valjanost pojedinih Pravilnika koji su ranije donijeti

Osobni alati